Prioritatea 3.1C

Prioritatea 3.1 / Operatiunea C - Iluminat Public

Obiectivul specific al acestei axe prioritare ila reprezinta cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii, specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice in iluminatul public, sunt:

  • inlocuirea lampilor cu un consum ridicat de energie electrica cu iluminat prin utilizarea unor lampi cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata si asigurarea confortului corespunzator (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalatiilor electrice – stalpi, retele, etc.;
  • achizitionarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
  • crearea/ extinderea/ reintregirea sistemului de iluminat public in localitatile urbane;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie;
  • orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului;
  • realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Categorii de beneficiari eligibili:
Unitati administrativ-teritoriale din mediul urban.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 13.10 mil. Euro.

Care este valoarea minima si maxima a unui proiect:
Valoare minima eligibila: 100.000,00 Euro
Valoare maxima eligibila: 5.000.000 Euro

Apelul de proiecte este cu termen limita de depunere a cererilor de finantare. Contractarea proiectelor se va face dupa principiul “primul depus, primul evaluat”.

In cadrul apelului cu depunere continua, o cerere de finantare, care este respinsa intr-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, se poate redepune in cadrul aceluiasi apel.

Descarca Ghid
Descarca Anexe Ghid

Cauta fonduri