Prioritatea 2.2 [apel 2020]

AM POR a publicat, in data de 14.05.2020, varianta in consultare publica a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitii 2.2. “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”- un nou apel de proiecte.

Acest apel de proiecte are o alocare de 150 milioane de euro (contributia FEDR si Buget de stat), dar in functie de interesul manifestat de beneficiari si de numarul proiectelor depuse exista posibilitatea identificarii de alocari suplimentare de pana la 550 milioane euro.
Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 2 milioane euro si maximum 6 milioane euro.

Observatiile si propunerile pot fi trimise prin e-mail, la info@mdrap.ro, pana la data de 29.05.2020, cand se incheie perioada de consultare publica.
Toate observatiile, propunerile si comentariile vor fi analizate si luate in considerare in procesul de definitivare a ghidului specific si lansare a apelului de proiecte. AMPOR nu va transmite raspunsuri individuale solicitarilor primite in cadrul acestei consultari.

Ghid in consultare publica