Ghidul Solicitantului – POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/in parteneriat - in consultare publica

AM POR a publicat spre consultare publica Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 3 – „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”...

Lansare apel proiecte P.I.1.1.A – Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic (ITT)

MDRAP a emis ordinul de aprobare a “Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1, in cadrul Axei prioritare 1...

Modificarea si completarea Ghidului specific 3.1 C - Iluminat public

MDRAP a emis ordinul de modificare si completare a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, Axa prioritara 3...

Ghidul Solicitantului – POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat - în consultare publica

AM POR a publicat spre consultare publica Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”...

Lansare apel proiecte P.I.1.1.B – Parcuri stiintifice si tehnologice

MDRAP a emis ordinul de aprobare a “Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B/1, in cadrul Axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic...

Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE

MDRAP a emis ordinul de aprobare a modificarilor si completarilor Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE...

Lansare apel proiecte modernizare drumuri judetene, Proiecte nefinalizate - POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE

MDRAP a emis ordinul de aprobare a Ghidului solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel national pentru regiunile mai putin dezvoltate...

A fost lansat Ghidul solicitantului - PROIECTE NEFINALIZATE - Ambulatorii si Unitati de primiri urgente

MDRAP a aprobat versiunea finala a Ghidului solicitantului pentru Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1“ Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea...

A fost lansat apelul de proiecte aferent AP 8, PI 8.1, OS 8.2 Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii medicale de urgenta, apel dedicat Ambulantelor

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat achizitionarii ambulantelor, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astazi, 06.07.2018, prin ordin al ministrului...

A fost lansat Ghidului Solicitantului aferent AP 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale “Apel dedicat Ministerului Educatiei Nationale

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat Ministerului Educatiei Nationale, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat prin ordin al ministrului dezvoltarii...

Prelungire termen de depunere - Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.1a - invatamant anteprescolar si prescolar

ÃŽn data de 04.07.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire...

Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte P.O.R/4/4.3/1

MDRAP a emis ordinul nr. 5177/28.06.2018 pentru modificarea si completarea „Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R/4/4.3/1, din cadrul POR 2014-2020....

Ghidul solicitantului P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1 - Ambulante a fost lansat in consultare publica

AM POR 2014-2020 a lansat în consultare publica Ghidul solicitantului, Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1...

Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte P.O.R/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate

MDRAP a emis ordinul nr. 5211/2.07.2018 pentru modificarea si completarea „Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate”...

A fost lansat Ghidul solicitantului pentru AP 4, Obiectiv specific 4.1, Apel pentru proiecte nefinalizate

Versiunea finala a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate”, Obiectivul specific 4.1 – “Reducerea emisiilor de carbon în municipiil...