Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile

MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile...

Ghidul solicitantului 8.2.B Unitati de primiri urgente - lansat in consultare publica

AMPOR a publicat in data de 19 mai 2017, spre consultare publica, Ghidul solicitantului....

Ghidul specific pentru Axa prioritara 1 Promovarea transferului tehnologic - Prioritatea de investitii 1.1 - operatiunea C - a fost lansat in consultare publica

AM POR a publicat, in data de 12.05.2017, in consultare publica Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 ...

Ghidul specific pentru Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic a fost lansat in consultare publica

AM POR a publicat, in data de 15.05.2017, in consultare publica Ghidului Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 1 ...

In atentia celor care au solicitat finantare pentru apelul de proiecte 2.1 A- Microintreprinderi

Referitor la Anexa 1 “Formularul cererii de finantare” la Ghidul specific, sectiunea 17 “Indicatori prestabiliti”, AM POR face urmatoarea precizare:...

Situatie proiecte

Cauta fonduri