In atentia solicitantilor pentru prioritatea POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3 (2020), Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale

Perioada de depunere a cererilor de finantare a fost prelungita cu 2 luni, data de inchidere a apelului fiind 01.02.2021....

A fost lansata consultarea publica a Ghidului specific pentru Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv specific 1.2 - Research Valorization

AMPOR a publicat spre consultare Ghidul specific pentru cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii...

Modificarea Instructiunii privind plata echipamentelor si/sau a materialelor livrate si receptionate de catre beneficiar pe santier

MLPDA a emis, in data de 20.11.2020, Ordinul nr 4141 prin care este modificata Instructiunea privind plata echipamentelor si/sau a materialelor livrate si...

Lansarea apelului destinat pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniul specializarii inteligente pentru Regiunea Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est lanseaza Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice de accesare a fondurilor destinate pregatirii proiectelor de infrastructura...

IN ATENTIA BENEFICIARILOR REGIO - modalitate depunere contestatii

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 a emis urmatoarea recomandare cu privire la trimiterea contestatiilor de catre beneficiarii de finantare REGIO:...

Modificarea Ghidului solicitantului pentru Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)

AM POR 2014-2020 a publicat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte...

ADR Nord-Est se pregateste pentru operationalizarea rolului de Autoritate de Management la nivel regional

ADR Nord-Est, in calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de AM POAT 2014-2020 contractul de finantare pentru proiectul...

Achizitie directa - Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de Servicii proiectare grafica si tipar pentru realizarea materialelor de informare si promovare Regio

ADR Nord-Est initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de Servicii proiectare grafica si tipar...

PI 3.1.C Iluminat Public - Instructiunea 175/2020 privind avizul de amplasament

Instructiunea AM POR nr. 175/2020 vizeaza criteriul de conformitate administrativa si eligibilitate XXIII - Avizul de amplasament si prevede urmatoarele:...

Clarificari privind suspendarea procesului de evaluare/ selectie/ contractare in perioada starii de urgenta/alerta

Modalitatea de aplicare si interpretare a prevederilor art. II. din Ordinul MLPDA nr. 3907 din data de 05.10.2020:...

ANUNT IMPORTANT - In atentia solicitantilor de finantare pentru apelurile destinate IMM

Va prezentam situatia actualizata a stadiului evaluarii cererilor de finantare pentru cele 4 apeluri din POR 2014-2020 destinate IMM...

Instructiunea AMPOR nr. 177

Instructiunea nr. 177 din 28.10.2020 are in vedere calendarul orientativ de depunere a cererilor de plata/ aferente / rambursare in anul 2020...

Prelungirea perioadei de implementare pentru contractele care vor expira in lunile in care este in vigoare starea de alerta/ starea de urgenta

Instructiunea nr. 174/16.10.2020 reglementeaza actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2:...

Modernizare Liceu Tehnologic Iorgu Varnav Liteanu, Liteni, Suceava

Peste 6,3 milioane lei finantare nerambursabila vor fi folositi intr-un proiect Regio care vizeaza dezvoltarea capacitatii infrastructurii si consolidarea bazei logistice tehnico-profesionale...