Noi pasi spre dezvoltare urbana integrata in Regiunea Nord-Est

In data de 30 octombrie 2017, a fost finalizat procesul de depunere la Organismul Intermediar (OI) POR a tuturor Strategiilor de Dezvoltare Urbana Integrata (SIDU) si a Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD). Cu exceptia Municipiului Suceava, care a primit inca din 30 august 2017 scrisoarea OI de notificare a finalizarii etapei de verificare a conformitatii administrative si a admisibilitatii SIDU si PMUD si care a transmis deja Documentului Justificativ pentru finantare din fonduri ESI (DJ FESI) spre avizare la Structura de Spirjin a Dezvoltarii Urbane (SSDU) din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est), toate celelalte municipii resedinta de judet intra in faza de derulare a procedurilor de elaborare a DJ FESI. Documentul va contine informatii despre cadrul institutional pentru selectarea fiselor de proiecte finantate din fonduri FESI 2014-2020, oferind informatii despre organizarea Autoritatilor Urbane (AU) (ex. modalitatea de organizare a structurii, numar membri etc) sau, daca este cazul, despre structurile care realizeaza procesul de prioritizare si selectie a proiectelor din alte surse de finantare decat Axa prioritara 4 a POR 2014-2020.

In acest context, in scopul facilitarii demersurilor de elaborare a Documentului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a organizat, in data de 9 noiembrie 2017, la sediul sau din Piatra Neamt, un seminar adresat reprezentantilor Autoritatilor Urbane si ai Primariilor resedinte de judet.

Beneficiind de prezenta in cadrul intalnirii a Dlui Ionut TRINCA – Consilier AM POR, MDRAP, au fost analizate in detaliu toate etapele de elaborare a DJ FESI, plecand de la scopul si structura documentului, discutiile fiind incheiate de o analiza a intrebarilor primite de la municipiile resedinta de judet de la nivelul regiunii Nord-Est pe tema procesului de selectie si prioritizare a proiectelor din portofoliile SIDU.

In cadrul evenimentului au mai fost trecute in revista etapele referitoare la apelul pentru fisele de proiecte care urmeaza sa fie analizate de Autoritatile Urbane, procesul de selectare si prioritizare a acestor fise in vederea elaborarii DJ FESI. Au fost accentuate toate constrangerile care pot sa apara in procesul de elaborare a Documentului, de la respectarea termenelor limita pentru diferitele etape (lansarea apelului pentru fisele de proiecte, termenul pentru depunerea fiselor, etc), pana la alte limitari existente (ex. incadrarea in anumite procente ale alocarilor financiare pentru obiectivele specifice, etc).

La finalul intalnirii, Dl Vasile ASANDEI - Director General al ADR Nord-Est a solicitat celor prezenti o lista a problemelor cu care se confrunta in elaborarea DJ FESI si a eventualelor modificari pe care procedurile sau cadrul juridic le necesita, astfel incat sa fie eliminate toate obstacolele din cadrul procesului de elaborare a Documentului Justificativ, iar procesul de elaborare a acestuia sa fie accelerat.

Intalnirea s-a bucurat de un real interes din partea participantilor, de la fiecare resedinta de judet participand intre 2 si 4 persoane.