Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte P.O.R/4/4.2/4

MDRAP a emis ordinul nr. 5118/20.06.2018 pentru modificarea si completarea „Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R/4/4.2/1, din cadrul POR 2014-2020.
 
Principalele modificari prevad:
1. Admiterea tipului de inscriere provizorie in cartea funciara pentru proprietatea publica, pana la atestarea prin HG, dar nu mai tarziu de 12 luni de la semnarea contractului de finantare.
2. Posibilitatea incheierii de Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administratia bazinala de apa si UAT-ul municipiu (Modelul H), fara ca administratia bazinala de apa sa reprezinte un partener in sensul OUG nr. 40/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, ci un colaborator care asigura buna implementare a proiectului.
3. Actualizarea in Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificarilor formei de contract din Ghidul general.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022