Studiu privind disparitatile urban rural in Regiunea Nord-Est - decembrie 2019

In luna iunie, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a contractat realizarea unui studiu care sa identifice disparitatile existente intre mediul urban si cel rural in Regiunea Nord-Est din punct de vedere economic, social, demografic, climatic, edilitar, etc. Obiectivele vizate de acest document sunt: imbunatatirea pe de o parte a cadrului de planificare, printr-o mai buna evidentiere a problemelor, nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare, iar pe de alta parte a cadrului de monitorizare a Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est prin identificarea de noi indicatori si surse de informatii, exemple de buna practica, care sa permita o mai buna masurare a progreselor inregistrate, in raport cu disparitatile dintre mediul urban si cel rural la nivelul Regiunii Nord-Est.

Studiul a fost realizat de catre CIVITTA STRATEGY & CONSULTING S.A intr-o stransa colaborare cu Serviciul Planificare, Programare si Monitorizare din cadrul Agentiei. Cele mai relevante aspecte surprinse de studiu se vor regasi in noul Plan de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027, precum si in rapoartele anuale de monitorizare ale Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020.  

Documentul poate fi accesat aici.