Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte P.O.R/4/4.3/1

MDRAP a emis ordinul nr. 5177/28.06.2018 pentru modificarea si completarea „Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R/4/4.3/1, din cadrul POR 2014-2020.
 
Principalele modificari prevad:
1. Investitiile propuse in cadrul PI 4.3 pot fi eligibile pentru finantare si în zonele urbane marginalizate identificate de Grupurile de Actiune Locala în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate si finantate din POCU (Axa 5) si POR (Axa 9).
2. Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme si eligibile, care în urma evaluarii tehnice si financiare au obtinut un punctaj de minim 50 de puncte.
3. Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciara pentru proprietatea publica, pâna la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finantare.

Descarca Ghid specific
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare