Modificarea Ghidului specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet, Axa prioritara 4

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1”.

Principalele modificari se refera, in principal, la urmatoarele aspecte:

  • Pentru dovedirea dreptului de proprietate publica, se vor prezenta Hotararea Guvernului SAU extrasul de carte funciara din care sa rezulte intabularea, precum si incheierea, cel mai tarziu in termen de maximum 1 an de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare.
  • Includerea posibilitatii incheierii Acordurilor-cadru de parteneriat privind colaborarea, intre administratiile bazinale de apa si solicitantii de finantare reprezentati de UAT municipiul/orasul/judetul/comuna, in cazul in care proiectul prevede executarea unor lucrari de construire pe albiile si/sau pe malurile apelor;
  • Extinderea termenului de depunere a proiectelor cu activitati complementare finantabile prin Obiectivul specific 4.1, pana cel tarziu la data si ora de inchidere a prezentului apel de proiecte;
  • Reducerea punctajului minim din etapa de evaluare tehnica si financiara la 50 de puncte;

Descarca Ghidul solicitantului
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordinul de modificare