Reglementari privind achizitiile derulate de beneficiarii privati de fonduri europene

Ministerul Fondurilor Europene a reglementat regimul juridic al achizitiilor derulate de solicitantii /beneficiarii privati, prin emiterea Ordinului 1284/2016, intrat in vigoare incepand cu data de 12 august 2016.

Ordinul privind aprobarea Procedurii competitive, aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene are ca scop crearea unui cadru juridic flexibil, adaptat la specificul relatiilor comerciale, derulate in proiecte finantate din Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014 - 2020, Mecanismele financiare SEE si Norvegian, Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

Procedurile operationale si orice alte reglementari incidente, vor fi adaptate prevederilor acestui Ordin, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii lui in vigoare.

Achizitiile initiate de solicitantii/beneficiarii privati, pana la emiterea prezentului Ordin, respecta prevederile Legii nr. 98/2016, Ghidul Solicitantului sau alte reglementari ale finantatorului, dupa caz.

Mai multe detalii, aici.