A fost lansat Ghidul solicitantului pentru AP 5, P.I. 5.1, Apel pentru proiecte nefinalizate

MDRAP a publicat Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 5 - "Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural", Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, APEL DE PROIECTE POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Ghidul Solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.
Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 14.05.2018, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 16.07.2018, ora 12.00.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de aprobare