Termenul de depunere pentru apelul POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3 (2020), Grup vulnerabil: copii a fost prelungit

Prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 373/18.03.2021, AM POR a prelungit cu trei luni perioada pentru depunerea cererilor de finantare in cadrul apelului 3 aferent Obiectivului specific 8.3 – „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grup vulnerabil „Copii”.
Astfel, noul termen pentru depunerea aplicatiilor in cadrul apelului P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C – apel 3 este 1 iulie 2021, ora 12:00.

Celelalte prevederi ale Ghidului specific raman neschimbate.

Ordin 373/18.03.2021
Ghid specific

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022