Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte POR/4/4.2/1

In data de 05.12.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor in cadrul apelului P. POR/2017/4/4.2/1, din cadrul POR 2014-2020.
 
Principalele modificari vizeaza:
 
1. Modificarea punctului 6 - Documente privind dreptul de proprietate publica /privata din cadrul sectiunii 4.1 - Anexele obligatorii la depunerea cererii de finantare cadrul ghidului specific.
2. Includerea in cadrul Anexelor la depunerea cererii de finantare a Anexei - Declaratia reprezentantului legal al solicitantului, conform careia cererea de finantare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat si activitatile descrise succint in fisa/fisele de proiect din listele de fise de proiecte prioritare din care aceasta provine, selectate de catre Autoritatea Urbana.
3. Includerea in cadrul Anexelor la depunerea cererii de finantare a punctului 16-Declaratia reprezentantului legal al solicitantului, conform careia cererea de finantare coincide minimum, cu localizarea, caracterul integrat si activitatile descrise succint in fisa/fisele de proiect din listele de fise de proiecte prioritare din care aceasta provine, selectate de catre Autoritatea Urbana.
4. Includerea in cadrul Anexelor la depunerea cererii de finantare a punctului 17 – Consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model I).
 
Descarca Ghid specific
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022