Sesiuni de informare privind apelul POR 2.2 in Regiunea Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza, in luna noiembrie 2019, doua sesiuni de informare cu privire la relansarea prioritatii de investitii 2.2 ” Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor ” – apel de proiecte 2.2 - IMM din cadrul POR 2014-2020.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finantare societatile comerciale si cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural care au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu au avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si au inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare. De asemenea, solicitantul trebuie sa fi inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare. Pot primi finantare investitiile sau activitatile care se refera la: construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line; implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii; internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

Mai multe detalii despre acest apel puteti citi aici.

Valoarea finantarii nerambursabile acordata este de minimum 200.000 euro si maximum 1.000.000 euro. In regiunea Nord-Est, alocarea financiara disponibila in cadrul acestui apel de proiecte este de 31,40 milioane euro.

Deoarece cunoastem interesul major pe care il aveti pentru acest apel, venim in intampinarea nevoii dumneavoastra de informare, astfel incat va invitam sa luati parte la unul din evenimentele noastre, care se vor desfasura conform agendelor anexate, dupa cum urmeaza:

- 14 noiembrie 2019, la Piatra Neamt, Rubik Hub, str. Aleea Tineretului, nr. 26
- 27 noiembrie 2019, la Iasi, Hotel International, Sala Auditorium

Accesul la evenimente este liber, dar va fi posibil exclusiv in baza inregistrarii.

Formular de inregistrare

Agenda sesiune 14 noiembrie, Piatra Neamt
Agenda sesiune 27 noiembrie, Iasi