Modificarea Ghidului solicitantului si a Contractului de finantare pentru PI 2.2 (Apel 2016)

Prin Ordinul MLPDA nr. 1525 din 19.05.2020 se modifica ghidul specific si conditiile contractuale specifice pentru proiectele aferente PI 2.2, apelul 2016, in sensul introducerii posibilitatii de a prelungi perioada de implementare a proiectelor cu 12 luni, in cazuri justificate de circumstante legate de pandemia de Covid19. 

Ordin 1525/19.05.2020 – apel 2016

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022