Au fost lansate Ghidurile Solicitantului pentru Obiectivele Specifice 10.1a (invatamantul anteprescolar si prescolar), 10.1b (invatamantul primar si gimnazial) si 10.2 (invatamantul profesional si tehnic)

MDRAPFE a aprobat astazi, 04 decembrie 2017, versiunile finale ale Ghidurilor Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, apeluri dedicate invatamantului obligatoriu, invatamantului anteprescolar si prescolar, precum si invatamantului profesional si tehnic.   
 
Ghidurile Solicitantului contin informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR 2017/10/10.1/10.1a, POR 2017/10/10.1/10.1b, respectiv POR 2017/10/10.1/10.2/1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.
 
Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.
 
Pentru pregatirea proiectelor este prevazuta o perioada de o luna de la data publicarii Ghidului specific, astfel incat depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 04.01.2018, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 04.05.2018, ora 12.00.
 
Descarca Ghidul specific 10.1a - invatamantul anteprescolar si prescolar
Descarca Ghidul specific 10.1b - invatamantul primar si gimnazial
Descarca Ghidul specific 10.2 - invatamantul profesional si tehnic