A fost prelungita perioada de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor de proiecte POR/2020/1/1.1.A/2 si POR/2020/1/1.1.B/2

Prin Instructiunea nr. 166/2020 AM POR a prelungit termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor de proiecte POR/2020/1/1.1.A/2 si POR/2020/1/1.1.B/2 Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea A - Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic, respectiv Operatiunea B - Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST), Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 13.09.2020, ora 12.00.

Instructiunea 166

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022