A fost prelungit termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor aferente Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

In data de 21.12.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor aferente Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, pana la data de 29.03.2019, ora 12.00.

Apelurile vizate sunt urmatoarele:

Prioritatea de investitii 4.1 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor
OS 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila

Prioritatea de investitii 4.2 - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului
OS 4.2 - Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet

Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale
OS 4.3 - Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din Romania

Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare
OS 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca
OS 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca

Restul conditiilor si prevederilor din ghidurile specifice raman neschimbate.

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022