Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1

In data de 19.02.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.2/1, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Obiectivul specific 4.2 - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Modificarile vizeaza:

  • eliminarea din Anexa 4.2.2. Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii a punctului 23 aferent criteriului  XIV.Lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritara 4 a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020, „Valoarea eligibila nerambursabila a Cererii de finantare se incadreaza in alocarea financiara a municipiului pentru O.S. 4.2?"
  • completarea punctului 10.”Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisa de la autoritatea pentru protectia mediului”, sectiunea 4.1 Anexe la depunerea cererii de finantare cu referirea la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Ghid specific
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022