Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est organizeaza în data de 03.08.2017, ora 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 18 posturi vacante, pe durata determinata de 1 an (cu posibilitate de prelungire):

1)    1 post de Expert Resurse Umane
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (preferabil în domeniul economic sau stiinte socio-umane);
b.    experienta anterioara de minim 2 ani în domeniul resurselor umane (componenta de activitati specifice resurselor umane si componenta de gestiune de personal);
c.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator (Microsoft Office);
d.    buna cunoastere a limbii engleze;
e.    constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana;
f.    sa aiba abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, persoana flexibila, organizata si responsabila.

2)    1 post de Asistent director general
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala anterioara de minim 2 ani într-un domeniu similar;
c.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator (inclusiv experienta de lucru cu PowerPoint);
d.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.    constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana;
f.    persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.

3)    1 post de Expert în cadrul Biroului Judetean Iasi
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (specializarea inginer constructor);
b.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c.    cunostinte de limba engleza;
d.    constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana, precum si detinerea atestatelor de diriginte de santier.

4)     10 posturi de Expert în cadrul Serviciului Evaluare, Selectie si Contractare – Directia OI POR
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative);
b.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c.    cunostinte de limba engleza;
d.    constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana.

5)    3 posturi de Expert în cadrul Serviciului Monitorizare – Directia OI POR
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative);
b.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c.    pentru economisti constituie avantaj cunostintele de contabilitate;
d.    cunostinte de limba engleza;
e.    constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana.

6)    2 posturi de Expert Achizitii Publice, în cadrul Serviciului Verificare Proiecte – Directia OI POR
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative);
b.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c.    experienta profesionala de minim un an în domeniul achizitiilor publice;
d.    cunostinte de limba englezs;
e.    constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pâna la data de 01.08.2017, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european - din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de înscriere la concurs cu mentiunea clara a postului pentru care candideaza, copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar.

Concursul va consta în urmatoarele probe: test de limba engleza (scris), test privind cunostintele de operare pe calculator (proba practica), test de cunostinte din bibliografia pentru concurs - scris (pentru posturile de: Expert resurse umane, Expert achizitii publice testul scris va avea si o componenta de specialitate), interviu si analiza CV –ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei sau atasata mai jos.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Bibliografie concurs angajare august 2017