Ghidul specific P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil copii a fost lansat

AM POR a aprobat lansarea apelului cu numarul 2 pentru grupul vulnerabil „copii” in cadrul O.S. 8.3 C, atat la nivel national cat si in zona de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii.

„Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte pentru P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8-Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de Investitii 8.1-Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectivul Specific 8.3-Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale” a fost aprobat in data de 01.02.2019, prin ordin al Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, interimar.

Documentul contine informatiile specifice necesare  in vederea lansarii apelului de proiecte P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „copii”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.
Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MySMIS.

Pentru pregatirea proiectelor este prevazuta o perioada de aproximativ o luna de la data publicarii Ghidului specific 8.3 C, iar apelul va fi deschis in vederea depunerii cererilor de finantare o perioada de patru luni, respectiv 01.03.2019, ora 12.00 - 01.07.2019, ora 12.00.

Apelul este de tip necompetitiv, pe principiul „primul venit, primul servit”, bazat pe lista de centre de plasament ce urmeaza sa fie inchise elaborata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA), in cadrul proiectului SIPOCA 2.

O cerere de finantare depusa de un solicitant din lista intocmita de ANPDCA (http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2019/01/Lista-Centrelor-de-plasament-eligibile-pentru-inchidere-1.pdf) si respinsa intr-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare poate fi redepusa in cadrul apelui de proiecte, in limita termenului de depunere a proiectelor. Proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

Descarca Ghid specific
Descarca Ordin