Modificarea Ghidului Solicitantului - apel de proiecte POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate

In data de 30.08.2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate”.
 
Principalele modificari prevad:
- Eliminarea conditiei cu privire la „demararea lucrarilor” raportata la momentul depunerii cererii de finantare, pentru activitatile privind componentele sistemului de transport public;
- Includerea unei liste de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica atribuite conform regulilor de achizitie BERD;
- Introducerea clauzelor contractuale specifice pentru proiectele nefinalizate.
 
Ghid specific
Sinteza modificarilor
Ordin de modificare