A fost modificat si completat Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1

Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020” a fost modificat in 19.09.2019 prin ordin al vice-prim ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Principalele modificari realizate sunt:

  • Ajustarea unuia dintre criteriile de indeplinit pentru etapa 1, respectiv trecerea de la TRL 6 la TRL 5
  • Modificarea perioadei de verificare si evaluare de la 60 de zile 90 de zile avand in vedere complexitatea proiectelor
  • Corectarea unei erori materiale legate de nr. unei subcategorii bugetare de la 64 la 65 pentru corelare cu MYSMIS
  • Completarea grilei de verificare si evaluare cu elemente procedurale legate de criteriile de la sectiunea B si respectiv permiterea ca unele activitati aferente componentei ce decrecatre deyvoltare, pentru care se solicita cheltuieli salariale, sa se poata realiza, cu justificare, in zona vizata de program, in limitele art. 70 (1) din Regulamentul UE 1303/2013
  • Includerea mentiunii ca cheltuielile aferente managementului de proiect vor fi tratate similar cu cheltuielile de informare si publicitate obligatorii pentru proiect

Avand in vedere stadiul incipient al apelului de proiecte modificarile se aplica pentru toate proiectele depuse, cu asigurarea tratamentului egal al solicitantilor la finantare.

Ordinul nr. 2637 din 19.09.2019
Anexele la ordinul 2637/19.09.2019, pdf
Anexele la ordinul 2637/19.09.2019, word