A fost lansat Ghidul solicitantului pentru AP13, P.I. 9B, Obiectiv specific 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania

MDRAP a aprobat versiunea finala a „Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI”, Obiectivul specific 13.1 – “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” din cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.
 
Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelului de proiecte cu numarul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererilor de finantare, conditiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.
 
Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MySMIS.
Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 30.04.2018, ora 12.00. Cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 30.08.2018, ora 12.00.
 
Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de aprobare