AM POR a publicat centralizatorul propunerilor si intrebarilor primite in cadrul consultarii publice aferent POR 2014 - 2020, Prioritatea 2.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a inregistrat in perioada 25.07.2016 - 14.10.2016 numeroase propuneri, observatii si intrebari cu privire la Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor aferent Prioritatii de investitii 2.2. - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, Axa prioritara 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii” din cadrul POR 2014 – 2020.
 
Ghidul solicitantului a fost in consultare publica in perioada 25.07.2016 - 24.08.2016, urmand ca forma finala a acestuia sa fie publicata imediat ce toate conditiile necesare lansarii apelului de proiecte sunt indeplinite.

Centralizator propuneri, observatii si intrebari Ghid specific - PI 2.2

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022