Ghidul solicitantului 8.1.A - Ambulatorii a fost lansat in consultare publica

AM POR a publicat, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.1.A/7 REGIUNI, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate,comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate , Operatiunea A – Ambulatorii.
 
Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 22 decembrie 2017.
 
Raspunsurile la eventualele observatii si propuneri, se vor centraliza si se vor publica concomitent cu ghidul specific in vederea lansarii apelului de proiecte.
 
Obiectivul specific 8.1 se adreseaza unitatilor administrativ teritoriale din cele sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei care au in administrare unitati sanitare.
 
Valoarea totala eligibila a Cererilor de finantare, echivalenta in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 100.000 euro si de maximum de 2.300.000 euro
 
Descarca Ghid