Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor vizand apelul 1.1.A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic

AM POR a prelungit perioada de depunere pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1.Axa prioritara 1, ”Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic, Programul Operational Regional 2014-2020.

ORDINUL ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 5342/20.07.2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea A - Infrastructura de inovare si transfer tehnologic. Programul Operational Regional 2014-2020" a fost modificat astazi, 04.02.2019.

Modificarea prevede prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu 2 luni, respectiv pana la data de 20 aprilie 2019, ora 12.00.

Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022