A fost modificat Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B/1

A fost modificat Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 5342/20.07.2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Operatiunea B - Sprijinirea parcurilor tehnologice si stiintifice.”

Principala modificare se refera la actualizarea alocarii apelului de proiecte ca urmare a hotararii CMPOR nr. 117/18.12.2019, publicata pe site-ul www.inforegio.ro. De asemenea, s-a actualizat cursul valutar pentru datele introduse in MYSMIS privind alocarea apelului de proiecte.

In plus, s-a mentionat ca gradul de acoperire a alocarii apelului de proiecte se calculeaza luandu-se in considerare cursul Inforeuro din luna intrarii in vigoare a contractelor de finantare.

Ulterior, in cazul neacoperirii alocarii apelului de proiecte, MLPDA/AMPOR poate decide relansarea apelului de proiecte pentru sumele ramase neacoperite in urma finalizarii procesului de contractare a proiectelor aferente apelului cu nr. POR/2018/1/1.1.B/1.

Ordin 89 din 23.01.2020