Termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 a fost prelungit

Prin Instructiunea nr. 157/2020 AM POR a prelungit termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 31.07.2020, ora 12.00.

Instructiunea 157

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022