Modificarea Ghidului specific 10.1b - Invatamant obligatoriu

MDRAP a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, Apel dedicat invatamantului obligatoriu.

Principalele modificari prevad:

  • Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare pana la 09/07/2018, ora 12.00;
  • Actualizarea, corectarea si completarea Grilei ETF;
  • Reducerea pragului de calitate, astfel putand intra in etapa de precontractare proiectele declarate conforme si eligibile, care in urma evaluarii tehnice si financiare au obtinut un punctaj de minim 50 de puncte;
  • Avizul Ministerului Educatiei Nationale poate fi despus pana in etapa de precontractare sub rezerva demonstrarii de catre solicitantul de finantare a realizarii demersurilor necesare obtinerii Avizului inainte de depunerea cererii de finantare.

Descarca Ghidul solicitantului
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordin de modificare

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022