Instructiunea AMPOR privind reprezentantul legal pentru unitatile de cult apartinand BOR

AM POR a publicat, in data de 23 februarie 2017, Instructiunea AMPOR nr. 29 cu privire la reprezentantul legal pentru unitatile de cult apartinind BOR.

Astfel, proiectele respinse in cadrul etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, din considerente exclusiv legate de semnatura reprezentantilor legali ai parohiei/manastirii, ca parti componente a Bisericii Ortodoxe Romane, vor fi reanalizate si reincluse in procesul de evaluare, selectie si contractare, in conformitate cu adresa Secretariatului de Stat pentru Culte nr. C/269/20.02.2017, care prevede: “Reprezentantul legal al parohiei este preotul paroh, iar al manastirii este staretul/stareta”.

De asemenea, in instructiune se precizeaza ca nu constituie motiv de respingere a proiectelor aflate in procesul de evaluare, selectie si contractare, semnarea documentelor in nume personal de catre chiriarh.

Descarca Instructiunea!