Termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte Obiectivul Specific 8.1B - Centre comunitare integrate a fost prelungit

AM POR a emis Instructiunea nr. 151/2020 prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni, Axa prioritara 8, Obiectivul 8.1 – „Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate”, Operatiunea B – Centre Comunitare Integrate, Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 30.09.2020, ora 12.00.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Instructiunea 151

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022