Termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 a fost prelungit

AM POR a emis Instructiunea nr. 150/2020 prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 30.05.2020, ora 12.00.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Instructiunea 150

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022