Modificarea Ghidului solicitantului si a Contractului de finantare pentru PI 2.2 (Apel 2016, Apel 2019)

Prin Ordinele MLPDA nr. 2363 si 2364 din 11.05.2020 se modifica ghidurile specifice si conditiile contractuale specifice pentru proiectele aferente PI 2.2, apelurile 2016 si 2019, in sensul introducerii posibilitatii de a prelungi perioada de implementare a proiectelor cu 12 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2023, in cazuri justificate de circumstante legate de pandemia de Covid-19.

Ordin 2363/11.06.2020 – apel 2016
Ordin 2364/11.06.2020 – apel 2019

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022