A fost modificat Ghidul Solicitantului POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2

Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice pentru aprobarea Ghidului solicitantului.Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020”, a fost modificat in data de 06.07.2020.

Principala modificare se refera la eliminarea conditiei aferente intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) pentru a beneficia de ajutor de cercetare-dezvoltare. Astfel, pentru a beneficia de ajutorul de cercetare-dezvoltare, entitatile de drept privat este suficient sa indeplineasca doar conditia privind derularea activitatii principale si/sau secundare de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 72XX, asa cum reiese din statut sau din actul de infiintare. Codul CAEN mentionat trebuie sa fie autorizat, la locul de implementare a activitatilor aferente componentei respective, la data depunerii cererii de finantare.

De asemenea, a fost actualizata perioada de depunere in conformitate cu instructiunile AMPOR nr. 145/2020, 150/2020, 153/2020 si 157/2020, emise in perioada starii de urgenta/starii de alerta.

O alta modificare vizeaza metoda de decontare a cheltuielilor pentru activele fixe corporale altele decat terenuri si imobile destinate activitatilor de cercetare industriala sau dezvoltare experimentala prin utilizarea metodei de amortizare accelerata conform Ordinului comun al MFP si MENCS nr. 1056/4436/2016. Astfel, amortizarea accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aparatura si echipamentele sunt cele prevazute in subgrupele 2.1 si 2.2 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare.

Ordin 3382/06.07.2020
Anexele la Ordinul 3382/06/07/2020

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022