Revizuirea Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de investitii 2.1A Microintreprinderi

Autoritatea de management pentru POR a publicat, in 29.08.2016, o noua revizuire a Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Modificarea documentului a vizat revizuirea, in Ghidul specific – Sectiunea 5 „Procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor”, a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – sectiunea 8 ”Verificarea, evaluare, selectia si contractarea proiectelor”.

Aceasta modificare a fost impusa de particularitatile derularii procesului de verificare, evaluare si contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au facut obiectul Ghidului general.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.

Descarca Ghidul solicitantului versiunea actualizata 29.08.2016

Situatie proiecte

Cauta fonduri