A fost lansat apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/0S 1.2/2 - Proof of Concept

AM POR 2014-2020 a publicat Ordinul nr. 1056 din 24.05.2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2- Proof of concept, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1., Obiectiv specific 1.2 ”Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii ”initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania”, Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof of Concept).

Conform Ghidului specific:
• Proiectele se pot depune in perioada 27.06.2022, ora 12:00 – 27.07.2022, ora 12:00
• Alocarea regionala aferenta regiunii Nord-Est este de 1.299.120 euro;
• Tipul finantarii este ajutor de minimis;
• Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 25.000 euro si maximum de 200.000 euro
• Contributia proprie a solicitantului de finantare la valoarea eligibila a proiectului este de minimum 10,00%;
• Solicitantii eligibili sunt societatile infiintate in baza legii Legii nr. 31/1990 privind societatile sau societatile cooperative infiintate in conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, care se incadreaza in categoria IMM-urilor (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) in sensul Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Investitiile eligibile in cadrul acestui apel se refera la activitati specifice cu caracter inovativ, avand ca scop principal demonstrarea functionalitatii si verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, in domeniile de specializare inteligenta mentionate in Ghidul specific, care poate fi realizat si introdus pe piata, demonstrand parcurgerea etapelor de maturitate tehnologica (TRL) de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5

Tipuri de investitii eligibile:
• achizitia de active corporale (echipamente tehnice, masini si utilaje, echipamente informatice si birotica, etc.),
• achizitia de active necorporale,
Activele corporale (echipamente tehnice, masini, instalatii si utilaje) si activele necorporale trebuie sa fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului si valoarea lor nu poate depasi 50% din valoarea solicitata a ajutorului de minimis.
• servicii.

Ghidul specific final
Ordinul MDLPA nr. 1056/24.05.2022

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022