CONTRACTE DE 6 MILIOANE DE EURO PENTRU REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MOINESTI, COMANESTI, FALTICENI SI VASLUI

CONTRACTE DE 6 MILIOANE DE EURO PENTRU REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MOINESTI, COMANESTI, FALTICENI SI VASLUI

Spitalul Orasenesc din Comanesti, scoala „George Enescu” din Moinesti,  Scoala "Ioan Ciurea" si Internatul Colegiului Tehnic "Mihai Bacescu" din Falticeni, Centrul Social pentru Educatie Incluziva “Elisabeta Polihroniade" din Vaslui, vor beneficia de fonduri din Programul Operational Regional 2014-2020 (REGIO), Prioritatea de investitii - 3.1 B - Sprijinirea eficientei energetice în cladirile publice.
Cinci importante contracte de finantare, care anagajeaza fonduri neramburabile de 6 milioane euro, au fost semnate saptamâna aceasta, între Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, prin Dl Vasile Asandei, Director General si initiatorii proiectelor, dupa cum urmeaza:

I. MUNICIPIUL MOINESTI, prin Dl Primar Valentin VIERU, pentru proiectul REABILITARE TERMICA IMOBILE SCOALA „GEORGE ENESCU”.
Proiectul va avea o durata de implementare de 74 de luni si are ca obiectiv cresterea eficientei energetice a Scolii generale „George Enescu”, prin realizarea unor lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii, precum si a unor lucrari de reabilitare termica a sistemului de încalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum, lucrari de instalare a sistemelor de ventilare, lucrari de modernizare a instalatiei de iluminat.
Valoarea finantarii nerambursabile este 698.271 Euro si reprezinta 98,00% din valoarea eligibila a proiectului.

II. MUNICIPIUL FALTICENI, prin Dl Primar Gheorghe Catalin COMAN, pentru proiectul REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA".
Proiectul va avea o durata de implementare de 36 de luni si are ca obiectiv scaderea consumurilor totale de energie pentru desfasurarea activitatilor în cadrul Scolii gimnaziale "Ioan Ciurea”.
Valoarea finantarii nerambursabile este 615.2173 Euro si reprezinta 98,00% din valoarea eligibila a proiectului.


III. MUNICIPIUL FALTICENI, prin Dl Primar Gheorghe Catalin COMAN, pentru proiectul REABILITARE TERMICA A INTERNATULUI (CAMIN C2)-COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" .
Proiectul va avea o durata de implementare de 36 de luni si are ca obiectiv reabilitarea termica a internatului (Camin C2) - Colegiul Tehnic Mihai Bacescu din Falticeni, prin realizarea de lucrari de crestere a eficientei energetice.
Valoarea finantarii nerambursabile este 356.096 Euro si reprezinta 98,00% din valoarea eligibila a proiectului.

IV. JUDETUL VASLUI, prin Dl Presedinte Dumitru BUZATU, pentru proiectul CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI "C.S.E.I ELISABETA POLIHRONIADE VASLUI”.
Proiectul va avea o durata de implementare de 48 de luni si are ca obiectiv cresterea eficientei energetice a imobilului “C.S.E.I ELISABETA POLIHRONIADE” prin reabilitarea termica si introducerea utilizarii energiei solare. Conditiile de confort termic create prin proiect vor avea un impact direct asupra celor 166 de elevi ai centrului, majoritatea provenind din familii defavorizate, si a celor 126 de angajati din cadrul institutiei, conducând la o mai buna calitate a actului educational si de recuperare oferit copiilor, precum si la asigurarea unui mediu favorabil angajatilor scolii.
Valoarea finantarii nerambursabile este de 495.548 Euro si reprezinta 98,00% din valoarea eligibila a proiectului.

V. ORASUL COMANESTI, prin Dl Primar Viorel MIRON, pentru proiectul EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE – SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" - JUDETUL BACAU, ORASUL COMANESTI, STRADA VASILE ALECSANDRI, NR. 1.
Proiectul va avea o durata de implementare de 41 de luni si are ca obiective reducerea emisiilor de carbon cu aproximativ 68% si îmbunatatirea eficientei energetice a cladirii, în vederea obtinerii unei economii anuale de energie de 53,73 % din consumul initial.
  Valoarea finantarii nerambursabile este 3.866.679 Euro si reprezinta 98,00% din valoarea eligibila a proiectului.

“Preocuparea ADR Nord-Est pentru încurajarea si accelerarea tranzitiei catre o societate cu emisii scazute de carbon este una considerabila si se manifesta pe mai multe paliere. Unul dintre acestea este utilizarea tuturor oportunitatilor de finantare oferite de Programul Operational Regional pentru eficienta energetica, iar apetitul pentru proiectele de reabilitare termica a cladirilor publice este un indicator relevant în acest sens. În mod complementar, sprijinim consolidarea capacitatii autoritatilor locale de a elabora strategii si planuri de actiune integrate pentru eficienta energetica durabila si adaptari climatice, astfel încât actiunile concertate sa aiba un impact major în sensul protejarii mediului înconjurator. ” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est .