In atentia solicitantilor de finantare in cadrul POR 2014–2020

Avand in vedere comunicatul emis de AM POR privind Modalitatea de selectie si contractare a proiectelor depuse pe POR 2014 - 2020 precizam ca in Regiunea Nord – Est, pana la data de 31 iulie 2016, au fost inregistrate :

  • in cadrul Prioritatii de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural : 1 proiect depus si respins
  • in cadrul Prioritatii de investitii 5.2 - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii orașelor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului: 0 proiecte depuse