Instructiunea AMPOR privind cota de TVA de 19%

AM POR a publicat, in data de 19 ianuarie 2017, Instructiunea nr. 19/17.01.2017, privind conformarea solicitantilor POR 2014-2020 cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Art. 291, alin. 1 – cota TVA aplicabila de la 1 ianuarie 2017 privind depunerea cererilor de finantare in cadrul apelurilor lansate. Astfel:

1. Pentru toti solicitantii POR 2014-2020, care au depus/ transmis prin MYSMIS cererile de finantare cu bugetul intocmit prin raportare la cota de TVA de 20%, OIPOR, in cadrul procesului de evaluare, selectie si contractare, va solicita revizuirea documentatiei in concordanta cu cota legala aplicabila de TVA in etapa de evaluare tehnica si financiara si/ sau in etapa precontractuala.
2. Pentru toti potentialii solicitanti POR 2014-2020 care nu au depus inca cererile de finantare in cadrul apelurilor lansate, dar au intocmite/ aprobate documentatiile tehnico-economice la cota de TVA de 20%, cota in vigoare la data intocmirii documentatiilor, pot depune/ transmite prin MYSMIS respectivele cereri de finantare. Acestea vor fi incluse in procesul de evaluare si selectie, cu conditia revizuirii cotei de TVA in etapa de evaluare tehnica si financiara si/ sau in etapa precontractuala, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
3. Termenul limita de revizuire a cererilor de finantare si a documentelor anexate la acestea, din perspectiva cotei de TVA, este cel mai tarziu in termen de maxim 30 zile lucratoare de la primirea notificarii privind demararea etapei precontractuale, in conformitate cu sectiunea 8.5 la ghidul general, in caz contrar proiectul fiind respins.

Descarca Instructiunea!