Prioritatea 2.2 [apel 2018]

Axa Prioritara 2 – “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”
Prioritatea de Investitii 2.2 – “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”
APEL 2


Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  • Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale;

In cadrul acestui apel de proiecte, finantarea nerambursabila se acorda sub forma de ajutor de stat regional pentru investitii.
In aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investitii reprezinta ajutorul regional acordat pentru o investitie initiala.
Investitie initiala, in sensul normelor ce reglementeaza ajutorul de stat regional si al prezentului ghid, inseamna o investitie in active corporale si necorporale legata de:

  • crearea unei unitati noi. De regula, crearea unei unitati noi se poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii vizate prin proiect.
  • extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie. Extinderea capacitatii de productie/prestare servicii presupune mentinerea sortimentatiei si a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a investitiei.
  • diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate. Diversificarea productiei presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Care este valoarea minima si maxima a finantarii nerambursabile?
Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 1 milion euro si maximum 5 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Cererile de finantare sunt verificate si evaluate (etapa unica) in odinea depunerii. Cererile de finantare conforme si eligibile care obtin, in urma evaluarii, cel putin 75 de puncte, intra etapa de precontractare. Cererile de finantare conforme si eligibile care obtin, in urma evaluarii, intre 50 si 74 de puncte, vor fi pastrate in lista de rezerva; contractarea acestora va depinde de masura in care sunt disponibile resurse financiare. Cererile de finantare care obtin mai putin de 50 de puncte sunt respinse.

Atentie! Respectarea conditiei de eligibilitate referitoare la incadrarea solicitantului in categoriile IMM eligibile se va verifica inclusiv in etapa (pre)contractuala, in baza celor mai recente situatii financiare aprobate de solicitant, disponibile la aceasta etapa. In acest context, in special in cazul proiectelor incluse in lista de rezerva, perioada cuprinsa intre depunerea cererii de finantare si demararea etapei (pre)contractuale poate fi relativ extinsa.

In functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata.

AM POR a publicat, in data de 22.10.2018, varianta supusa consultarii publice a Ghidului Solicitantului.
Observatiile si propunerile pot fi transmise prin email, la info@mdrap.ro, pana la data de 23.11.2018.

Descarca Ghid in consultare